Børnetestamente

Hvad er et børnetestamente?  

Børn et af de største mirakler. De fleste forældre drømmer om at se deres børn vokse op, trives og blive til lykkelige voksne. Livet er dog uforudsigeligt, og i sjældne, men dybt tragiske tilfælde, kan børn under 18 år stå tilbage uden deres forældre. Selvom tanken er ubehagelig, er det en vigtig del af forældreskabet at tage stilling – for de efterladtes skyld! 

Et væsentligt skridt, som forældre kan tage for at sikre deres børns fremtid i sådanne tilfælde, er at oprette et børnetestamente. Dette dokument gør det muligt for forældre at have en afgørende indflydelse på, hvem der skal overtage forældremyndigheden, skulle de afgå ved døden, før børnene når myndighedsalderen. 

 

Hvorfor er det vigtigt? 

Forældremyndighed er en grundlæggende aspekt af et barns tryghed og velfærd. Den der har forældremyndighed over et barn, er den der træffer beslutninger om bl.a. skole- og uddannelsesvalg, medicinsk behandling, fritidsaktiviteter, pas, flytning etc. I Danmark er det Familieretshuset, der afgør, hvem der skal have forældremyndigheden i tilfælde af forældrenes død. Et børnetestamente giver forældrene mulighed for at vejlede denne beslutning, hvilket sikrer, at deres ønsker og kendskab til børnenes bedste interesser tages i betragtning. 

Det anbefales kraftigt, at forældre diskuterer dette med de personer, de ønsker skal overtage forældremyndigheden, og at disse personer er indforståede med det ansvar, det indebærer. En sådan dialog sikrer, at der er en klar forståelse og accept af de mulige fremtidige roller. 

 

Når et børnetestamente udformes, kan det inkludere en klausul om oprettelse af et finansielt tilskud til den person eller de personer, der bliver tildelt forældremyndigheden. Dette tilskud designes som en engangsbetaling, der omregnes til en månedlig sum indtil barnet når 18-års alderen. 

Beløbet for dette tilskud kan være en forudbestemt månedlig sum.  

 

Hvordan oprettes et børnetestamente? 

En af de mest tiltalende aspekter ved et børnetestamente er fleksibiliteten i dets oprettelse. Der er ingen strenge krav til, hvordan det skal se ud eller formuleres. Det kan være et selvstændigt dokument eller en del af et større testamente. Det vigtigste er, at det tydeligt udtrykker forældrenes ønsker, er dateret og underskrevet. Vi anbefaler dog altid, at børnetestamentet noteres ved en notar. Det koster et lille gebyr (300 kr. 2024). 

Det er også værdifuldt at inkludere en begrundelse for valget af værge, især hvis det indebærer at fravælge en biologisk forælder. Dette kan give vigtig kontekst til Familieretshuset og sikre, at forældrenes ønsker bliver fulgt så tæt som muligt. 

 

At tage stilling til, hvem der skal tage sig af ens børn i tilfælde af forældrenes for tidlige død, er muligvis en af de sværeste, men også en af de vigtigste beslutninger en forælder kan træffe. Et børnetestamente er ikke blot et juridisk dokument; det er en forældres sidste vilje og ønsker til deres børns fremtidige tryghed og velfærd. Ved at tage dette skridt kan forældre hvile lidt lettere, vidende at de har taget de nødvendige forholdsregler for deres mest værdifulde skatte – deres børn. 

 

Vi står altid til rådighed for en uforpligtende samtale om oprettelse af testamente.  

Børnetestamente
Felt