Har du taget stilling ?

Hvem træffer beslutninger for dig, hvis du ikke selv kan? 

Har du nogensinde tænkt over, hvem der kan træffe beslutninger på dine vegne, hvis du skulle blive ramt af en ulykke og ligger i koma, får en blodprop, eller bliver ramt af en sygdom f.eks. demens? Mange forestiller sig, at ens nærmeste – forældre, samlever, ægtefælle eller voksne børn – automatisk kan handle og træffe beslutninger for én. Men dette er ikke tilfældet uden videre. 

For eksempel kan din ægtefælle ikke uden videre f.eks. kunne omlægge jeres lån eller lave betalingsaftaler. Det er heller ikke muligt for andre at ansøge om pleje på dine vegne hos det offentlige og mange andre handlinger, som vi i det daglige betragter som helt naturlige.  

 

Denne situation kan dog forebygges ved at oprette en fuldmagt. At give en person fuldmagt betyder, at man giver vedkommende ret til at handle på ens vegne – enten generelt eller i et nærmere bestemt omfang. En fuldmagt gælder fra den dag, den gives, hvilket betyder, at den også er aktiv, mens man stadig er i stand til at træffe egne beslutninger. Det er derfor afgørende at have fuldstændig tillid til den, der får fuldmagten, da den ikke hindrer én i selv at træffe beslutninger og kan tilbagekaldes når som helst. 

 

Hvad er en fremtidsfuldmagt? 

I 2017 blev der indført en ny form for fuldmagt – fremtidsfuldmagten. Med en fremtidsfuldmagt er man sikret, at den kun kan anvendes, hvis man ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt, og dette er bekræftet af Familieretshuset på baggrund af en lægeerklæring. 

 

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, bestemmer du, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne og varetage dine personlige og økonomiske interesser, hvis du ikke selv kan. Fremtidsfuldmagten oprettes digitalt i tinglysningssystemet, men bliver først gyldig, når den er underskrevet foran en notar. 

Hvis den person, du har udpeget i fuldmagten, mener, at det er tid til at bringe den i anvendelse, skal der fremsendes en anmodning til Familieretshuset om ikrafttrædelse af fuldmagten. Anmodningen skal ledsages af en lægeerklæring om din aktuelle helbredstilstand. Herefter træffer Familieretshuset afgørelse om, hvorvidt fremtidsfuldmagten skal træde i kraft. 

 

Selvom du ikke er syg nu, kan en fremtidsfuldmagt være relevant for dig. På den måde kan du sikre dine fremtidige økonomiske og/eller personlige forhold, i tilfælde af at du kommer ud for en ulykke eller en dag bliver ramt af alvorlig sygdom eller mental svækkelse, fx demens. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du som fuldmagtsgiver selv vælge, hvem der skal repræsentere dig, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evnen til at varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold. 

 

Hvad er fordelen ved en fremtidsfuldmagt i forhold til en almindelig og generel fuldmagt? 

En af fordelene ved at oprette en fremtidsfuldmagt i modsætning til en almindelig fuldmagt er, at der er tale om en formel og lovreguleret ordning. Ordningen indebærer bl.a., at fremtidsfuldmagten bliver offentliggjort. Dermed skabes der klarhed om fuldmagtsforholdet for både dig som fuldmagtsgiver, din(e) fuldmægtig(e) og tredjeparter, f.eks. din bank. Da fremtidsfuldmagten bliver offentligt tilgængelig, er der sikkerhed for, at den fungerer efter hensigten. 

En anden fordel er, at fremtidsfuldmagten også kan omfatte personlige forhold, fx hvis du skal søge det offentlige om hjælp til pleje. 

Den fordel vi typisk oplever som den vigtigste er, at fuldmagten først er gældende når du ikke længere kan træffe egne beslutninger.  

 

En almindelig og generel fuldmagt gælder fra den dag den underskrives selvom du stadig er rask, og den gælder i udgangspunktet alle forhold, hvorfor den kan give omfattende beføjelser. Den præcise rækkevidde afhænger dog af, hvordan den er formuleret.  

  

Markant stigning i oprettelse af fremtidsfuldmagter 

Siden muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt blev indført i september 2017, har der været en betydelig stigning i antallet af oprettede fremtidsfuldmagter. Tallene taler deres tydelige sprog: 

  • 2017: 2.436 
  • 2018: 18.702 
  • 2019: 29.961 
  • 2020: 40.467 
  • 2021: 53.777 
  • 2022: 75.885 
  • 2023: 107.050 

Kilde: Tinglysningsretten 

 

Ovenstående tal viser en markant udvikling og en øget bevidsthed om vigtigheden af at have en fremtidsfuldmagt. Det er blevet klart for mange, at det er afgørende at være forberedt på uforudsete hændelser og sikre, at deres ønsker og interesser bliver varetaget korrekt, hvis de en dag ikke selv kan træffe beslutninger. 

 

Hvornår skal man oprette en fremtidsfuldmagt? 

Der er ingen tvivl om, at det typisk er ældre mennesker der opretter en fremtidsfuldmagt. Ikke desto mindre, så oplever vi også en stigning i interesse blandt yngre generationer. Dette er en udvikling vi bifalder, da det langt fra altid handler om f.eks. aldersrelaterede sygdomme, men at en person i lige så høj grad kan miste evnen til at varetage egne interesser som følge af f.eks. fald på cykel eller bilulykker. 

Fremtidsfuldmagt
Felt