Er konflikten der allerede?

Konflikthåndtering

Uenighed og konflikt er noget alle virksomheder på et eller andet tidspunkt oplever enten med deres kunder, leverandører, samarbejdspartnere eller medarbejdere. Mange konflikter er styret lige så meget af følelser og principper, som de er styret af den egentlige uenighed. Derfor kan konfliktløsning gennem tredjepart være en god ide.

Vi har stor erfaring i forhandling og konfliktløsning.

Vi mener ikke, at retssager er vejen ud af alle problemer – tværtimod, kan trusler om retssager ofte forværre konflikten, og ikke mindst være dyrt og ressourcetungt for begge parter. Vi har stor kommerciel forståelse, og vi søger derfor gerne den ”kommercielt smarte” løsning på et problem, før vi begynder at trække på paragrafferne.

Vi bistår jer og jeres virksomhed i samtlige faser af konfliktløsningen – lige fra identifikation af den egentlige problemstilling, analyse, vurdering etc. til valg af potentielle strategier mod en løsning. Vi tilbyder også at facilitere selve forhandlingen, hvor vi selvfølgelig sørger for alt det praktiske, så I blot kan møde op og holde fokus på sagen.

Skulle det vise sig, at en retssag eller fogedforretning er den bedste eller sidste løsning, vil vi sørge for, at du bliver repræsenteret af den rigtige advokat, ligesom vi fungerer som bindeled mellem jer og jeres advokat. Det kan måske lyde dyrt, eller som ”dobbelt op”, men på den måde slipper I for at bruge tid og energi på at tilrettelægge jeres sag – vi kender jer, vi kender sagens forløb, og vi taler ”advokatsproget”. På den måde bliver jeres vej ind i en retssag effektiv, og typisk mindre omkostningstung for virksomheden.