Undgå senere konflikter

Samejeoverenskomst

Uanset om I gift, eller er to der ikke er gift med hinanden, anbefaler vi, at I – med henblik på at undgå senere konflikter – laver en samejeoverenskomst.

Samejeoverenskomster udarbejdes oftest i forbindelse med, at ugifte samlevende, venner eller familie køber fast ejendom sammen. En samejeoverenskomst er således tiltænkt jer, som er sammen om at eje noget.

Det er ofte ugifte samlevende, som ender i en ærgerlig situation, hvor der opstår konflikter vedrørende den fælles bolig, når de går fra hinanden, men en række problematikker kan også opstå, selvom I er gift. Der kan opstå uenighed om, hvem der har ret til at blive boende, hvem der skal købes ud, om boligen skal sælges, for hvor meget eller hvor  lidt og hos hvilken ejendomsmægler. Det kan også være problematisk, hvis den ene part har lagt en højere udbetaling end den anden og ønsker kompensation herfor.

For at forsøge på forhånd at regulere forhold som disse, kan I lave en samejeoverenskomst.

En samejeoverenskomst vil typisk indeholde en regulering af forhold såsom hvordan ejerforholdet er fordelt, hvordan udgifter og indtægter forbundet med ejendommen skal fordeles, hvorvidt det kræver enighed at foretage væsentlige dispositioner, og særligt hvordan og på hvilke vilkår en eventuel udtræden af ejerforholdet skal ske, eller hvordan dette skal ophøre.