Skøde er et digitalt dokument

Skøde og tinglysning

Digitalt dokument som underskrives

Et skøde er et officielt dokument der beviser, at det er dig der er den retmæssige ejer en fast ejendom – uanset om du ejer et hus, en lejlighed, et sommerhus, eller måske kun en andel af en fast ejendom.

Skødet indeholder oplysninger om ejendommen, herunder oplysninger om pant (gæld) i ejendommen, hvilke servitutter der er gældende, offentlig ejendomsvurdering m.fl.

Det er et lovkrav, at der udarbejdes og tinglyses et skøde i forbindelse med en ejendomshandel. I Danmark er skøder digitaliseret, og kan ses på portalen tinglysning.dk, som også er der køber og sælger skriver under, når ejerskabet til en ejendom skal overdrages. Skødet er ikke gyldigt, før der er sket tinglysning.

Skødet er med andre ord dit juridiske bevis på, at det er dig der ejer en ejendom, og det sidste skridt til at gøre en bolighandel endelig.

Hvis udarbejdelse af skødet er dit ansvar i henhold til købsaftalen, sørger vi for udarbejdelse, for prøvetinglysning samt for den endelige tinglysning.

Tinglysningsafgift

I forbindelse med tinglysning skal betales en afgift til staten.

Tinglysningsafgiften består af to dele.

  • Et fast beløb på 1.850 kr.
  • Et beløb svarende til 0,6 % af købesummen.

Det betyder , at prisen på en tinglysning afhænger af ejendommens købesum.

Eksempel på udregning af tinglysningsafgift

Karina og Thomas har købt en ejendom til 1.000.000 kr. Da tinglysningsafgiften udregnes på baggrund af købesummen (0,6 % af 1.000.000 kr.), vil den være 6.000 kr. Hertil skal Karina og Thomas betale det faste beløb på 1.850 kr., hvorfor den samlede tinglysningsafgift der skal betales (6.000 kr. + 1.850 kr.) bliver 7.850 kr.

Beløbet skal betales, når der sker endelig tinglysning af skødet.

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til skøde og berigtigelse af din bolighandel.